Главная

ВД2

Колектив факультету підготовки іноземних громадян висловлює співчуття рідним і близьким Ісаєвої Валентини Дмитрівни, яка передчасно пішла з життя…

Пам’ятаємо і сумуємо…

Царство небесне!

Візит випускника / Визит выпускника / Graduate visit

изображение_viber_2021-09-09_12-56-02-693 изображение_viber_2021-09-09_12-56-03-407

До нашого університету завітав випускник 1992 року з Марокко Каауші Ахмед. Він відзначив, що університет дав йому багато корисного, передусім навчив постійно вчитися і самовдосконалюватися. Зараз він є володарем бізнесу у штаті Флорида. Пан Ахмед був вражений розвитком матеріальної бази університету і відзначив досягнення Альма матер у науковій і навчальній сфері.

Наш университет посетил выпускник 1992 году из Марокко Каауши Ахмед. Он отметил, что университет дал ему много полезного, прежде всего научил постоянно учиться и самосовершенствоваться. Сейчас он является обладателем бизнеса в штате Флорида. Господин Ахмед был поражен развитием материальной базы университета и отметил достижения Альма матер в научной и учебной сфере.

Our university was visited by a graduate of 1992 from Morocco Kaaushi Ahmed. He noted that the university gave him a lot of useful things, first of all, taught him to constantly learn and improve himself. He now owns a business in Florida. Mr. Ahmed was impressed by the development of the material base of the university and noted the achievements of Alma Mater in the scientific and educational fields.

 

Телеграм канал факультету / Телеграм канал факультета / Faculty telegram channel

telegram

Шановні студенти!

Раді інформувати вас, що ми запускаємо телеграм канал для більш оперативного ознайомлення вас з новинами!

Приєднуйтесь!

Ми хочемо, щоб умови вашого навчання були для вас максимально комфортними!

Бережіть ваше здоров’я і ефективно використовуйте час!

 

Уважаемые студенты!

Рады информировать вас, что мы запускаем телеграм канал для более оперативного ознакомления вас с новостями!

Присоединяйтесь!

Мы хотим, чтобы условия вашего обучения были для вас максимально комфортными!

Берегите ваше здоровье и эффективно используйте время!

 

Dear students!

We are glad to inform you that we are launching a telegram channel to get you up to speed with the news!

Join us!

We want your learning environment to be as comfortable as possible!

Take care of your health and use your time effectively!

 

Розклад занять / Расписание занятий / Timetable

Важлива інформація

Шановні студенти!
Інформуємо Вас що з 01.09.2021 року навчання відбувається згідно з розкладом занять. Зміни у розкладі можуть відбуватися у зв’язку з об’єктивними причинами, пов’язаними з дотриманням карантинних обмежень. Просимо Вас постійно моніторити розклад занять і отримувати інформацію з офіційних інформаційних ресурсів університету і факультету.   

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас что с 01.09.2021 года обучения происходит согласно расписанию занятий. Изменения в расписании могут происходить в связи с объективными причинами, связанными с соблюдением карантинных ограничений. Просим Вас постоянно мониторить расписание занятий и получать информацию из официальных информационных ресурсов университета и факультета.

Будьте внимательны!

 

Dear students!
We would like to inform you that from 01.09.2021 the training takes place according to the class schedule. Changes in the schedule may occur due to objective reasons related to compliance with quarantine restrictions. We ask you to constantly monitor the class schedule and receive information from the official information resources of the university and faculty.

Be carefull!

 

Графік другої перездачі іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / График второй пересдачи экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The schedule of second retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year

Важлива інформація

 

Шановні студенти!

Інформуємо Вас про графік другої перездачі іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року.

1 курс       2 курс        3 курс       магістри       весняний набір

Для участі в перездачі іспитів Ви повинні мати допуск (35 балів).Якщо балів недостатньо, до дня проведення перездачі іспиту Вам необхідно зв’язатися з викладачем і отримати допуск. У день перездачі Ви повинні будете працювати на сайті ПНС.

Якщо є необхідність в доступі до комп’ютера та інтернета Ви можете заздалегідь (до зазначеного в розкладі часу) прийти в університет і будете забезпечені необхідними технічними засобами. Результати іспиту можна буде перевірити  в деканаті (кімната 6).

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас о графике второй пересдачи экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.

1 курс         2 курс          3 курс      магистры         весенний набор

Для участия в пересдаче экзаменов Вы должны иметь допуск (35 баллов). Если баллов недостаточно, до дня проведения пересдачи экзамена Вам необходимо связаться с преподавателем и получить допуск. В день пересдачи Вы должны будете работать на сайте ПНС.

Если есть необходимость в доступе к компьютеру и интернету Вы можете заранее (до указанного в расписании времени) прийти в университет и будете обеспечены необходимыми техническими средствами. Результаты экзамена можно будет проверить в деканате (комната 6).

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We would like to inform you about the schedule of retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year.

1 course         2 course            3 course         masters                  spring recruitment

To participate in retaking exams, you must have admission (35 points). If the points are not enough, before the day of the retake of the exam, you need to contact the teacher and get admission. On the day of retake, you will have to work on the PNS website.

If there is a need for access to a computer and the Internet, You can come to the university in advance (before the time indicated in the schedule) and you will be provided with the necessary technical means. The exam results can be checked at the dean’s office (room 6).

Be careful!

Вступні іспити до магістратури / Вступительные экзамены в магистратуру / The entrance exams for the magistracy

Фото с экзамена 15.01.2018

Шановні випускники-бакалаври!

Вступні іспити до магістратури відбудуться 02.07.2021 року та 05.07.2021 року в 11-00 в аудиторії А-5.

Просимо Вас до 01.07.2021 року проінформувати деканат про Ваші плани із зазначенням майбутньої спеціальності, щоб підготувати заздалегідь комплекти екзаменаційних матеріалів.

Будьте уважні!

 

Уважаемые выпускники-бакалавры!

Вступительные экзамены в магистратуру  состоятся 02.07.2021 года и 05.07.2021 года в 11-00 в аудитории А-5.

Просим Вас до 01.07.2021 года проинформировать деканат о Ваших планах с указанием будущей специальности, чтобы подготовить заранее комплекты экзаменационных материалов.

Будьте внимательны!

 

Dear bachelor graduates!

The entrance exams for the magistracy will take place on 02/07/2021 and 05/07/2021 at 11-00 in room A-5.

We ask you to inform the dean’s office about your plans by 01.07.2021, indicating your future specialty, in order to prepare sets of examination materials in advance.

Be careful!

 

 

 

Графік перездач іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / График пересдач экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The schedule of retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Інформуємо Вас про графік перездач іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року.

1 курс       2 курс        3 курс       магістри       весняний набір

Для участі в перездачі іспитів Ви повинні мати допуск (35 балів).Якщо балів недостатньо, до дня проведення перездачі іспиту Вам необхідно зв’язатися з викладачем і отримати допуск. У день перездачі Ви повинні будете працювати на сайті ПНС.

Якщо є необхідність в доступі до комп’ютера та інтернета Ви можете заздалегідь (до зазначеного в розкладі часу) прийти в університет і будете забезпечені необхідними технічними засобами. Результати іспиту можна перевірити на сайті університету і в деканаті (кімната 6).

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас о графике пересдач экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.

1 курс         2 курс          3 курс      магистры         весенний набор

Для участия в пересдаче экзаменов Вы должны иметь допуск (35 баллов). Если баллов недостаточно, до дня проведения пересдачи экзамена Вам необходимо связаться с преподавателем и получить допуск. В день пересдачи Вы должны будете работать на сайте ПНС.

Если есть необходимость в доступе к компьютеру и интернету Вы можете заранее (до указанного в расписании времени) прийти в университет и будете обеспечены необходимыми техническими средствами. Результаты экзамена можно проверить на сайте университета и в деканате (комната 6).

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We would like to inform you about the schedule of retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year.

1 course         2 course            3 course         masters                  spring recruitment

To participate in retaking exams, you must have admission (35 points). If the points are not enough, before the day of the retake of the exam, you need to contact the teacher and get admission. On the day of retake, you will have to work on the PNS website.

If there is a need for access to a computer and the Internet, You can come to the university in advance (before the time indicated in the schedule) and you will be provided with the necessary technical means. The exam results can be checked on the university website and at the dean’s office (room 6).

Be careful!

 

 

 

 

Розклад літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / Расписание летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / Schedule of the summer examination session of the 2020/2021 academic year

Важлива інформація

Шановні студенти та викладачі!

Пропонуємо Вам ознайомитися з розкладом літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року.

1 курс       2 курс        3 курс       магістри       весняний набір

Звертаємо Вашу увагу, що іспити будуть проходити онлайн на сайті ПНС.

Просимо вас перевірити доступ на сайт і відновити його в разі проблем.

Додаткову інформацію будемо публікувати в телеграм каналі факультету.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты и преподаватели!

Предлагаем Вам ознакомиться с расписанием летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.

1 курс         2 курс          3 курс      магистры         весенний набор

Обращаем Ваше внимание, что экзамены будут проходить онлайн на сайте ПНС.

Просим вас проверить доступ на сайт и восстановить его в случае проблем.

Дополнительную информацию будем публиковать в телеграм канале факультета.

Будьте внимательны!

 

Dear students and teachers!

We invite you to familiarize yourself with the schedule of the summer examination session for the 2020/2021 academic year.

1 course         2 course            3 course         masters                  spring recruitment

Please note that the exams will be held online on the PNS website.

We ask you to check access to the site and restore it in case of problems.

Additional information will be published in the faculty’s telegram channel.

Be careful!

ІІІ Міжнародна конференція для іноземних студентів «УКРАЇНА І СВІТ: ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР» / III Международная конференция для иностранных студентов «УКРАИНА И МИР: образовательно-культурное пространство» / III International Conference for Foreign Students «UKRAINE AND THE WORLD: educational and cultural space»/

photo_2021-05-17_10-40-44

14.05.2021 р. студенти та викладачі нашого університету прийняли участь у ІІІ Міжнародній конференції для іноземних студентів «УКРАЇНА І СВІТ: ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР» в КНУ ім. Т. Шевченка. Щиро дякуємо студентові 1 курсу групи 6.46.122.010.20.3 Юнаді Талхадову (Чеченська Республіка РФ), науковий керівник к.ф.н. К. Ковальова та слухачеві ПВ Абдеррахім Амежуд (Королівство Марокко), науковий керівник ст. викл. Е. Герасименко за чудові доповіді та активну участь. Бажаємо успіхів на науковій ниві!

 

14.05.2021 г. студенты и преподаватели нашего университета приняли участие в III Международной конференции для иностранных студентов «УКРАИНА И МИР: образовательно-культурное пространство» в КНУ им. Т. Шевченко. Благодарим студента 1 курса группы 6.46.122.010.20.3 Юнади Талхадова (Чеченская Республика РФ), научный руководитель к.ф.н. К. Ковалева, и слушателя подготовительного отделения Абдеррахима Амежуда (Королевство Марокко), научный руководитель ст. преп. Е. Герасименко, за прекрасные доклады и активное участие. Желаем успехов на научном поприще!

 

On May 14, 2021, students and teachers of our university took part in the III International Conference for Foreign Students «UKRAINE AND THE WORLD: educational and cultural space» at KNU. T. Shevchenko. We thank the 1st year student of the group 6.46.122.010.20.3 Yunadi Talkhadova (Chechen Republic of the Russian Federation), research supervisor Ph.D. K. Kovaleva, and a student of the preparatory department of Abderrahim Amejud (Kingdom of Morocco), scientific supervisor of Art. prep. E. Gerasimenko, for excellent reports and active participation. We wish you success in the scientific field!

(далее…)

Круглий стіл, присвячений Дню Європи в Україні / Круглый стол, посвященный Дню Европы в Украине / Meeting was held dedicated to Europe Day in Ukraine

14.05.2021 року відбувся круглий стіл, присвячений Дню Європи в Україні. У цьому заході взяли участь випускники програм подвійних дипломів і випускники, які живуть в Європі, серед них:

Панайотіс Гатоматіс — закінчив аспірантуру в нашому університеті, зараз працює викладачем в університеті Греції.

Діалло Куасі Стівен Бріс Вільтор — випускник франко-української програми «Туризм», зараз стажується у Франції. Переможець 2 туру конкурсу наукових робіт з Туризму.

Анкомах Аквасі — випускник Польсько-української програми з менеджменту, Стажується в Польщі.

Боакуе Річард Фрімпонг — випускник Польсько-української програми з менеджменту, Стажується в Польщі.

Солтанов Еміль — студент 3 курсу Болонського університету, до якого вступив після 1 курсу нашого університету.

Аксьонова Марія — випускниця франко-української програми «Туризм», зараз живе і працює у Франції.

Крім того, всі бажаючі могли взяти участь у роботі круглого столу.

Захід відкрив вітальним словом проректор з науково роботи та міжнародних зв’язків Володимир Єгорович Ермаченко, провідними були керівник відділу міжнародних зв’язків Юлія Борисівна Доброскок та декан факультету підготовки іноземних громадян Олексій Анатолійович Єрмоленко.

Всі учасники відзначили велику значимість програм подвійних дипломів з європейськими університетами та відзначили велику роботу, яку здійснюють співробітники нашого університету для реалізації цих програм. Крім того, учасниками було відзначено високий рівень підготовки, який вони отримали в стінах ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що зараз дуже допомагає їм у реалізації життєвих планів.

Учасники круглого столу домовилися про подальшу співпрацю з метою обміну досвідом та взаємодії в науковій, навчальній та культурній сферах.

(далее…)

Семен Кузнець / Семен Кузнец / Simon Kuznets

kuznetz

30.04.1901 року народився Семен Абрамович Кузнець — видатний економіст, Нобелівський лауреат 1971 року по економіці, ім’ям якого називається наш університет.

З осені 1918 року по 1921 рік Семен Кузнець навчався в Харківському комерційному інституті, який був попередником нашого університету.

Детально з біографією Семена Кузнеця можна ознайомитися за посиланням.

 

30.04.1901 года родился Семен Абрамович Кузнец — выдающийся экономист, Нобелевский лауреат 1971 года по экономике, именем которого называется наш университет.

С осени 1918 года по 1921 год Семен Кузнец учился в Харьковском коммерческом институте, который был предшественником нашего университета.

Детально с биографией Семена Кузнеца можно ознакомиться по ссылке.

 

On April 30, 1901, Semyon Abramovich Kuznets was born — an outstanding economist, 1971 Nobel laureate in economics, after whom our university is named.

From the fall of 1918 to 1921, Semyon Kuznets studied at the Kharkov Commercial Institute, which was the predecessor of our university.

Details of the biography of Semyon Kuznets can be found here.

Семен Кузнец

kuznetz

30.04.1901 года родился Семен Абрамович Кузнец — выдающийся экономист, Нобелевский лауреат 1971 года по экономике, именем которого называется наш университет.

С осени 1918 года по 1921 год Семен Кузнец учился в Харьковском коммерческом институте, который был предшественником нашего университета.

Детально с биографией Семена Кузнеца можно ознакомиться по ссылке.

Міжкафедральний семінар-практикум «Використання активних методів навчання у системі фахової підготовки» / Межкафедральный семинар-практикум «Использование активных методов обучения в системе профессиональной подготовки»

изображение_viber_2021-04-26_14-26-47

26 квітня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця прийняли участь в міжкафедральному семінарі-практикумі «Використання активних методів навчання у системі фахової підготовки». До роботи в ньому долучились представники кафедри латинської мови та медичної термінології Харківського національного медичного університету, кафедра педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра дошкільної педагогіки і фахових методик Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,  магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи» національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Семінар було присвячено поширенню досвіду використання зазначених положень у викладацькій діяльності.

 

26 апреля 2021 года научно-педагогические работники кафедры физического воспитания и спорта Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца приняли участие в межкафедральном семинаре-практикуме «Использование активных методов обучения в системе профессиональной подготовки». К работе в нем присоединились представители кафедры латинского языка и медицинской терминологии Харьковского национального медицинского университета, кафедра педагогики Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, кафедра дошкольной педагогики и профессиональных методик Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, магистранты специальности «Педагогика высшей школы» национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Семинар был посвящен распространению опыта использования указанных положений в преподавательской деятельности.

(далее…)

Допомога студенту / Помощь студенту / Help for student

Уважаемые студенты!

 Студент 2 курса Асатуллаев Акмалжон (Узбекистан) перенес инсульт, сейчас госпитализирован и нуждается в операции. Его родители должны приехать 29.04.2021 года. Просим Вас оказать посильную финансовую помощь.

Спасибо Вам!

 

Молодежная организация факультета подготовки иностранных граждан

Инициативная группа:

Раимов Абдурашид (+380683108277)

Шоназаров Шерали (+380988374969)

Рузимов Азамат (+380997642325)

Інформація для нових студентів / Информация для новых студентов / Information for new students

ob_1a4267_attention-570x289

Інформація для нових студентів / Информация для новых студентов / Information for new students

Інформація для нових студентів (QR) / Информация для новых студентов (QR) / Information for new students (QR)

Вітаємо! / Поздравляем! Congratulations!

IMG-20190824-WA0000

Вітаємо доцента кафедри фізичного виховання та спорту Мкртічян Оксану Альбертівну з успішним захистом докторської дисертації!

Бажаємо їй міцного здоров’я та подальших успіхів!

 

Колектив факультету підготовки іноземних громадян

Легкоатлетичний крос, присвячений Міжнародному дню спорту «Спорт на благо розвитку та миру» / Легкоатлетический кросс, посвященный Международному дню спорта «Спорт на благо развития и мира» / Track-and-field cross-country, dedicated to the International Sports Day «Sport for the benefit of development and peace»

изображение_viber_2021-04-05_10-09-54

4 квітня 2021 року кафедра фізичного виховання та спорту провела змагання з легкоатлетичного кросу серед студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця під гаслом «COVID 19 – STOP! СПОРТУ – ТАК!». Змагання проводились у лісопарку на дистанції: 1000 м для юнаків (за бажанням дівчат) та 500 м для дівчат.

 

4 апреля 2021 кафедра физического воспитания и спорта провела соревнования по легкоатлетическому кроссу среди студентов Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца под лозунгом «COVID 19 — STOP! СПОРТА — ДА! ». Соревнования проводились в лесопарке на дистанции 1000 м для юношей (по желанию и девушек) и 500 м для девушек.

 

On April 4, 2021, the Department of Physical Education and Sports held a cross-country competition among students of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics under the slogan “COVID 19 — STOP! SPORT — YES! «. Competitions were held in a forest park at a distance of 1000 m for boys (optionally and girls) and 500 m for girls.

(далее…)

До уваги студентів заочної форми навчання / Вниманию студентов заочной формы обучения / To the attention for students of extramural education

заочное

Шановні студенти 3 та 4 курсів заочної форми навчання!

Інформуємо вас, що заліково-екзаменаційна сесія почнеться з 02.04.2021 року.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

Контакти викладачів доступні за посиланням.

У зв’язку з реорганізацією заочної форми навчання при виборі факультета необхідно вказувати факультет підготовки іноземних громадян.

Також просимо перевірити доступ до сайту персональних навчальних систем, посилання на онлайн заняття обов’язково будуть розміщені на сайті персональних навчальних систем.

Інструкція по роботі з сайтом персональних навчальних систем.

У разі виникнення організаційних питань просимо Вас писати на електронну пошту деканату riu@hneu.edu.ua

 

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты 3 и 4 курсов заочной формы обучения!

Информируем вас, что зачетно-экзаменационная сессия начнется с 02.04.2021 года.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

Контакты преподавателей доступны по ссылке.

В связи с реорганизацией заочной формы обучения при выборе факультета необходимо указывать факультет подготовки иностранных граждан.

Также просим проверить доступ к сайту персональных обучающих систем, ссылки на онлайн занятия обязательно будут размещены на сайте персональных обучающих систем.

Инструкция по работе с сайтом персональных обучающих систем.

В случае возникновения организационных вопросов просим Вас писать на электронную почту деканата riu@hneu.edu.ua

 

Будьте внимательны!

 

Dear 3th and 4th years students of the correspondence course!

We would like to inform you that the test-examination session will begin on 04 April 2021.

The schedule of classes can be found here.

 

The teachers’ contacts are available here.

In connection with the reorganization of the correspondence form of study, when choosing a faculty, it is necessary to indicate the faculty of training foreign citizens.

We also ask you to check the access to the website of personal training systems, links to online classes will definitely be posted on the website of personal training systems.

Instructions for working with the site of personal training systems.

In case of any organizational issues, we ask you to write to the e-mail of the dean’s office riu@hneu.edu.ua

 

Be careful!

Кубок України з футзалу серед жіночих студентських команд ЗВО / Кубок Украины по футзалу среди женских студенческих команд ЗВО / Ukrainian Futsal Cup among female student teams of universities

b60d4e608a08204bcd2241c9fe74f1c8

Жіноча футзальна команда «TESLA» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 25 березня 2021 року у фіналі Кубку України з футзалу серед жіночих студентських команд ЗВО здобула перемогу над Київською командою «IMS-НУХТ» з рахунком 4:2.

Вітаємо з перемогою збірну жіночу команду «TESLA» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця!

Відео

 

Женская футзальная команда «TESLA» Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца  25 марта 2021 года в финале Кубка Украины по футзалу среди женских студенческих команд ЗВО одержала победу над Киевской командой «IMS-НУХТ» со счетом 4:2.

Поздравляем с победой сборную женскую команду «TESLA» Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца!

Видео

 

The women’s futsal team «TESLA» of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics on March 25, 2021 in the final of the Ukrainian Futsal Cup among women’s student teams of the ZVO defeated the Kiev team «IMS-NUKHT» with a score of 4: 2.

Congratulations on the victory to the national women’s team «TESLA» of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics!

Video

 

 

 

Дистанційне навчання / Дистанционное обучение / Distance learning

Важлива інформація

Шановні студенти!

Просимо Вас уважно ознайомитися з розкладом занять — в понеділок переходимо на дистанційний формат навчання.

Новина на сайті університету.

 

Уважаемые студенты!

Просим Вас внимательно ознакомиться с расписанием занятий — в понедельник переходим на дистанционный формат обучения.

Новина на сайті університету.

 

Dear students!

We ask you to carefully read the schedule of classes — on Monday we will switch to the distance learning format.

New on the site of the university.

 

Екскурсія іноземних студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця до Історичного музею Харкова / Экскурсия иностранных студентов ХНЭУ им. С. Кузнеца в Исторический музей Харькова / Excursion for foreign students of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics in the Historical Museum of Kharkov

изображение_viber_2021-03-11_18-47-27

Наші іноземні студенти з Марокко,  Нігерії та Туреччини продовжують знайомитися з містом. Сьогодні вони відвідали експозицію Харківського історичного музею «Калейдоскоп музейних скарбів у вимірі часу». Студенти практикувалися висловлювати свої думки українською мовою, а також вивчили нові слова історичної тематики.

Відео

 

Наши иностранные студенты из Марокко, Нигерии и Турции продолжают знакомиться с городом. Сегодня они посетили экспозицию Харьковского исторического музея «Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени». Студенты практиковались выражать свои мысли на украинском языке, а также изучили новые слова исторической тематики.

Видео

 

Our International Students from Morocco, Nigeria and Turkey continue to explore the city. Today they visited the exposition of the Kharkov Historical Museum «Kaleidoscope of Museum Treasures in the Measurement of Time». Students practiced expressing their thoughts in Ukrainian, and also learned new words on historical topics.

Video

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації / Поздравляем с успешной защитой докторской диссертации / Congratulations on the successful defense of your doctoral dissertation

черемська

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає завідувача кафедри українознавства та мовної підготовки іноземних громадян Черемську Ольгу Степанівну із захистом докторської дисертації! Бажаємо їй міцного здоров’я, наснаги і подальших успіхів!

Детальна інформація щодо захисту представлена за посиланням.

 

Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет заведующего кафедры украиноведения и языковой подготовки иностранных граждан Черемскую Ольгу Степановну с защитой докторской диссертации! Желаем ей крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших успехов!

Подробная информация по защите представлена по ссылке.

 

The staff of the faculty of training of foreign citizens congratulates the head of the department of Ukrainian studies and language training of foreign citizens Cheremska Olga Stepanovna with the defense of her doctoral dissertation! We wish her good health, inspiration and further success!

Detailed information on protection is presented on the link.

 

С 8 марта!!!

8_march

Милые женщины!

Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет вас с праздником! Желаем вам весеннего настроения, здоровья и благополучия!

Наказ 82 / Приказ 82 / Order 82

Важлива інформація

Шановні студенти!

Інформуємо Вас, що відповідно до наказу №82 від 25.02.2021 року, на 1 і 2 курсах запроваджується змішана форма навчання з 01.03.2021 року.

Просимо Вас завчасно ознайомитися зі змінами у розкладі занять і не допустити зриву занять!

 

Уважаемые студенты!

Информируем Вас, что в соответствии с приказом №82 от 25.02.2021 года, на 1 и 2 курсах вводится смешанная форма обучения с 01.03.2021 года.

Просим Вас заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании занятий и не допустить срыва занятий!

 

Dear students!

We would like to inform you that in accordance with the order №82 from 25.02.2021, on the 1st and 2nd courses a mixed form of education is introduced from 01.03.2021.

We ask you to get acquainted in advance with changes in the schedule of classes and not to allow disruption of classes!

 

Організація освітнього процесу №82 001 Організація освітнього процесу №82

 

 

 

Друга перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / Вторая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The second retake of the winter examination session for the 2020/2021 academic year

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що друга перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року відбудеться у період з 22.02.2021 року по 26.02.2021 року за графіком:

1   2    3    4        весняний набір

Для отримання допуску необхідно зв’язатись з викладачем і отримати мінімальний бал — 35.

Контакти викладачів доступні за посиланням.

Після чого викладач дасть Вам посилання на екзамен на сайті персональних навчальних систем.

Завчасно переконайтеся, що Ваш логін і пароль працюють, у разі проблем зверніться до технічної підтримки: moodlehneu@gmail.com

Якщо вам необхідно використання персонального комп’ютеру з доступом до мережі інтернет, залиште заявку у деканаті (можливо, електронною поштою)  і  вам буде зарезервовано час на обчислювальному центрі університету.

Перескладання залікових дисциплін також відбудеться у період з 22.02.2021 року по 26.02.2021 року. Час і формат перездачі визначає викладач.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Напоминаем Вам, что вторая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года состоится в период с 22.02.2021 года по 26.02.2021 года по графику:

1     2    3    4        весенний набор

Для получения допуска необходимо связаться с преподавателем и получить минимальный балл — 35.

Контакты преподавателей доступны по ссылке.

После этого преподаватель даст Вам ссылки на экзамен на сайте персональных обучающих систем.

Заранее убедитесь, что Ваш логин и пароль работают, в случае проблем обратитесь в службу технической поддержки: moodlehneu@gmail.com

Если вам необходимо использование персонального компьютера с доступом в интернет, оставьте заявку в деканате (возможно, по электронной почте) и вам будет зарезервировано время на вычислительном центре университета.

Пересдача зачетных дисциплин также состоится в период с 22.02.2021 года по 26.02.2021 года. Время и формат пересдачи определяет преподаватель.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We remind you that the second retake of the winter examination session of the 2020/2021 academic year will take place from 02/22/2021 to 02/26/2021 according to the schedule:

1    2     3    4     1master     spring set

To obtain admission, you must contact the teacher and get a minimum score of 35.

The teachers’ contacts are available here.

After that, the teacher will give you links to the exam on the site of personal training systems.

Make sure in advance that your username and password are working, in case of problems contact technical support: moodlehneu@gmail.com

If you need to use a personal computer with Internet access, leave a request at the dean’s office (perhaps by e-mail) and you will be booked for time at the university’s computer center.

The retake of the credit disciplines will also take place in the period from 02/22/2021 to 02/26/2021. The time and format of the retake is determined by the teacher.

Be careful!

До уваги студентів 5 курсу заочної форми навчання / Вниманию студентов 5 курса заочной формы обучения / To the attention of 5th year students of extramural education

заочное

Шановні студенти 5 курсу заочної форми навчання!

Інформуємо вас, що заліково-екзаменаційна сесія почнеться з 01.02.2021 року.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

У зв’язку з реорганізацією заочної форми навчання при виборі факультета необхідно вказувати факультет підготовки іноземних громадян.

Також просимо перевірити доступ до сайту персональних навчальних систем, посилання на онлайн заняття обов’язково будуть розміщені на сайті персональних навчальних систем.

Інструкція по роботі з сайтом персональних навчальних систем.

У разі виникнення організаційних питань просимо Вас писати на електронну пошту деканату riu@hneu.edu.ua

Також нагадуємо вам про необхідність своєчасної сплати за навчання ДО 28.02.2021 року!

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты 5 курса заочной формы обучения!

Информируем вас, что зачетно-экзаменационная сессия начнется с 01.02.2021 года.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

В связи с реорганизацией заочной формы обучения при выборе факультета необходимо указывать факультет подготовки иностранных граждан.

Также просим проверить доступ к сайту персональных обучающих систем, ссылки на онлайн занятия обязательно будут размещены на сайте персональных обучающих систем.

Инструкция по работе с сайтом персональных обучающих систем.

В случае возникновения организационных вопросов просим Вас писать на электронную почту деканата riu@hneu.edu.ua

Также напоминаем вам о необходимости своевременной оплаты за обучение ДО 28.02.2021 года!

Будьте внимательны!

 

Dear 5th year students of the correspondence course!

We would like to inform you that the test-examination session will begin on 02 February 2021.

The schedule of classes can be found here.

In connection with the reorganization of the correspondence form of study, when choosing a faculty, it is necessary to indicate the faculty of training foreign citizens.

We also ask you to check the access to the website of personal training systems, links to online classes will definitely be posted on the website of personal training systems.

Instructions for working with the site of personal training systems.

In case of any organizational issues, we ask you to write to the e-mail of the dean’s office riu@hneu.edu.ua

We also remind you of the need for timely payment for tuition BEFORE 28.02.2021!

Be careful!

 

 

Початок занять у другому семестрі / Начало занятий во втором семестре / Classes start in the second semester

Важлива інформація

Шановні студенти!

Інформуємо вас, що навчальні заняття у другому семестрі розпочнуться з 08 лютого 2021 року і відбуватимуться принаймні у лютому онлайн.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

До початку занять відбудеться перша перездача екзаменаційної сесії.

Також просимо перевірити доступ до сайту персональних навчальних систем, посилання на онлайн заняття обов’язково будуть розміщені на сайті персональних навчальних систем.

Інструкція по роботі з сайтом персональних навчальних систем.

Також нагадуємо вам про необхідність своєчасної сплати за навчання ДО 28.02.2021 року!

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Информируем вас, что учебные занятия во втором семестре начнутся с 8 февраля 2021 и будут проходить, по крайней мере в феврале, онлайн.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

До начала занятий состоится первая пересдача экзаменационной сессии.

Также просим проверить доступ к сайту персональных обучающих систем, ссылки на онлайн занятия обязательно будут размещены на сайте персональных обучающих систем.

Инструкция по работе с сайтом персональных обучающих систем.

Также напоминаем вам о необходимости своевременной оплаты за обучение ДО 28.02.2021 года!

Будьте внимательны!

 

Dear students!

Please be informed that the teaching sessions in the second semester will begin on February 8, 2021 and will take place online at least in February.

The schedule of classes can be found here.

The first retake of the examination session will take place before the start of the class.

We also ask you to check the access to the website of personal training systems, links to online classes will definitely be posted on the website of personal training systems.

Instructions for working with the site of personal training systems.

We also remind you of the need for timely payment for tuition BEFORE 28.02.2021!

Be careful!

Тетянин день / Татьянин день / Tatyana’s Day

4a499ef0f619d393a6775f817d6142af

Шановні студенти!

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає вас з Тетяниним днем — днем студентів. І бажаємо вам успішного навчання і досягнення поставлених кар’єрних цілей!

 

Уважаемые студенты!
Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет вас с Татьяниным днем — днем студентов. И желаем вам успешной учебы и достижения поставленных карьерных целей!

Dear students! The staff of the faculty of training foreign citizens congratulates you on Tatyana’s day — the day of students. And we wish you successful studies and achievement of your career goals!

Перша перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / Первая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The first retake of the winter examination session for the 2020/2021 academic year

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що перша перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року відбудеться у період з 01.02.2021 року по 05.02.2021 року за графіком:

1   2    3    4        весняний набір

Для отримання допуску необхідно зв’язатись з викладачем і отримати мінімальний бал — 35.

Контакти викладачів доступні за посиланням.

Після чого викладач дасть Вам посилання на екзамен на сайті персональних навчальних систем.

Завчасно переконайтеся, що Ваш логін і пароль працюють, у разі проблем зверніться до технічної підтримки: moodlehneu@gmail.com

Якщо вам необхідно використання персонального комп’ютеру з доступом до мережі інтернет, залиште заявку у деканаті (можливо, електронною поштою)  і  вам буде зарезервовано час на обчислювальному центрі університету.

Перескладання залікових дисциплін також відбудеться у період з 01.02.2021 року по 05.02.2021 року. Час і формат перездачі визначає викладач.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Напоминаем Вам, что первая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года состоится в период с 01.02.2021 года по 05.02.2021 года по графику:

1     2    3    4        весенний набор

Для получения допуска необходимо связаться с преподавателем и получить минимальный балл — 35.

Контакты преподавателей доступны по ссылке.

После этого преподаватель даст Вам ссылки на экзамен на сайте персональных обучающих систем.

Заранее убедитесь, что Ваш логин и пароль работают, в случае проблем обратитесь в службу технической поддержки: moodlehneu@gmail.com

Если вам необходимо использование персонального компьютера с доступом в интернет, оставьте заявку в деканате (возможно, по электронной почте) и вам будет зарезервировано время на вычислительном центре университета.

Пересдача зачетных дисциплин также состоится в период с 01.02.2021 года по 05.02.2021 года. Время и формат пересдачи определяет преподаватель.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We remind you that the first retake of the winter examination session of the 2020/2021 academic year will take place from 02/01/2021 to 02/05/2021 according to the schedule:

1    2     3    4     1master     spring set

To obtain admission, you must contact the teacher and get a minimum score of 35.

The teachers’ contacts are available here.

After that, the teacher will give you links to the exam on the site of personal training systems.

Make sure in advance that your username and password are working, in case of problems contact technical support: moodlehneu@gmail.com

If you need to use a personal computer with Internet access, leave a request at the dean’s office (perhaps by e-mail) and you will be booked for time at the university’s computer center.

The retake of the credit disciplines will also take place in the period from 02/01/2021 to 02/05/2021. The time and format of the retake is determined by the teacher.

Be careful!

 

Важливо! / Важно! / Important!

Важлива інформація

Шановні студенти!

Останнім часом збільшилася кількість правопорушень за участі іноземних громадян. У зв’язку з цим просимо вас бути уважними, дотримуватися Законів України і встановлених правил безпечного поводження, уникати конфліктних ситуацій, не провокувати їх і не реагувати на провокації.

Бережіть своє здоров’я і життя!

 

Уважаемые студенты!

В последнее время увеличилось количество правонарушений с участием иностранных граждан. В связи с этим просим вас быть внимательными, соблюдать Законы Украины и установленные правила безопасного поведения, избегать конфликтных ситуаций, не провоцировать их и не реагировать на провокации.

Берегите свое здоровье и жизнь!

 

Dear students!

Recently, the number of offenses involving foreign nationals has increased. In this regard, we ask you to be careful, observe the laws of Ukraine and the established rules of safe behavior, avoid conflict situations, do not provoke them and do not react to provocations.

Take care of your health and life!

З Новим 2021 роком! / С Новым 2021 годом! / Happy New Year 2021!

hqdefault

Шановні студенти, викладачі та співробітники!

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає Вас з Новим 2021 роком та бажає Вам і Вашим родинам в наступному році міцного здоров’я, добробуту та здійснення задуманих в новорічну ніч бажань!

Бережіть себе і своїх близьких!

 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет Вас с Новым 2021 годом и желает Вам и Вашим семьям в следующем году крепкого здоровья, благополучия и осуществления загаданных в новогоднюю ночь желаний!

Берегите себя и своих близких!

 

Dear students, teachers and staff!

The staff of the Faculty of Training Foreign Citizens wishes you a Happy New Year 2021 and wishes you and your families good health, well-being and the fulfillment of wishes made on New Year’s Eve next year!

Take care of yourself and your loved ones!

Екскурсія по Харківському художньому музею / Экскурсия по Харьковскому художественному музею / Excursion to the Kharkov Art Museum

изображение_viber_2020-12-21_18-33-54

Відео / Видео / Video

21.12.2020 група 3 підготовчого відділення ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідала експозицію Харківського художнього музею. Студенти були щиро вражені якістю та оригінальністю картин. Навіть інколи здавалося, що це не картина, а фотографія. Особливий інтерес викликали картини, які зображують козаків і українське село 19 сторіччя. Хочеться сподіватися, що ця екскурсія надовго запам’ятається іноземним студентам і залишить незабутнє враження про українську культуру.

 

21.12.2020 группа 3 подготовительного отделения ХНЭУ им. С. Кузнеца посетила экспозицию Харьковского художественного музея. Студенты были искренне поражены качеством и оригинальностью картин. Даже иногда казалось, что это не картина, а фотография. Особый интерес вызвали картины, изображающие казаков и украинское село 19 века. Хочется надеяться, что эта экскурсия надолго запомнится иностранным студентам и оставит неизгладимое впечатление об украинской культуре.

 

21.12.2020 group 3 of the preparatory department of KhNEU named after S. Kuznets visited the exposition of the Kharkiv Art Museum. The students were sincerely impressed by the quality and originality of the paintings. Even sometimes it seemed that it was not a picture, but a photograph. Of particular interest were paintings depicting the Cossacks and the Ukrainian village of the 19th century. It is hoped that this tour will be remembered for a long time by foreign students and will leave an indelible impression of Ukrainian culture.

(далее…)

Порядок проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину в ХНЕУ ім. С. Кузнеця / Порядок проведения экзаменационной сессии в условиях карантина в ХНЭУ им. С. Кузнеца / the Procedure for conducting an examination session in quarantine at Simon Kuznets KhNEU

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Інформуємо Вас про Порядок проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Згідно з цим порядком студенти, які мають по екзаменаційних предметів в семестрі з поточного контролю 35 балів і вище, рекомендуються до отримання оцінки автоматично з коефіцієнтом 1,7.

Якщо студент не згоден з цією оцінкою, має допуск (мінімум 35 балів), то він може написати заяву про бажання взяти участь у сесії в деканаті (кабінет №5) до 05.01.2020 року.

Рекомендуємо Вам зв’язатися з викладачами та уточнити свій бал, або подивитися журнал оцінок на сайті ПНС.

Розклад іспитів представлений за курсами:   1   2   3    4   

Студенти, які не набрали мінімальний бал, спілкуються з викладачами дистанційно і отримують допуск для участі в перездачі.

Перша перездача іспитів зимової екзаменаційної сесії пройде в період з 01.02.2021 по 05.02.2021 року, а друга перездача — з 22.02.2021 по 26.02.2021 року.

 

Будьте уважні!

 

 

Уважаемые студенты!

Информируем Вас о Порядке проведения экзаменационной сессии в условиях карантина в ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Согласно этому порядку студенты, имеющие по экзаменационным предметам в семестре по текущему контролю 35 баллов и выше, рекомендуются к получению оценки автоматически с коэффициентом 1,7.

Если студент не согласен с этой оценкой,  имеет допуск (минимум 35 баллов), то он может написать заявление о желании принять участие в сессии в деканате (кабинет №5) до 05.01.2020 года.

Рекомендуем Вам связаться с преподавателями и уточнить свой балл, или посмотреть журнал оценок на сайте ПНС.

Расписание экзаменов представлено по курсам:   1   2   3    4       

Студенты, которые не набрали минимальный балл, общаются с преподавателями дистанционно и получают допуск для участия в пересдаче.

Первая пересдача экзаменов зимней экзаменационной сессии пройдет в период с 01.02.2021 по 05.02.2021 года, а вторая пересдача — с 22.02.2021 по 26.02.2021 года.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We would like to inform you about the Procedure for conducting an examination session in quarantine at Simon Kuznets KhNEU.

According to this order, students who have 35 points and higher on examination subjects in the semester on current control are recommended to receive an assessment automatically with a coefficient of 1.7.

If a student does not agree with this assessment, has admission (at least 35 points), then he can write a statement about his desire to take part in the session at the dean’s office (room number 5) until 01/05/2020.

We recommend that you contact the teachers and clarify your score, or look at the gradebook on the PNS website.

The exam schedule is presented by courses:    1   2   3    4       

Students who did not score the minimum score communicate with teachers remotely and receive admission to participate in the retake.

The first retake of exams in the winter examination session will take place from 02/01/2021 to 02/05/2021, and the second retake — from 02/22/2021 to 02/26/2021.

 

Be careful!

90-річний Ювілей Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця / 90-летний Юбилей Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца / 90th Anniversary of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Screenshot_2020-12-09 90-річний Ювілей Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця - Харківсь[...]

 

9 грудня 2020 року  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця святкує свій 90-річний ювілей. За дев’яносто років навчальний заклад набув великого визнання. Від першого дня народження в 1930 році і до сьогодення  по рідній Харківщині, по всій Україні  та за її межами шириться його слава. З ним пов’язані долі не однієї тисячі випускників – справжніх фахівців та безлічі відомих науковців. Тут вони одержали освіту, здобули знання та життєвий досвід.

У 2013 році ХНЕУ було присвоєно ім’я Нобелевського лауреата Семена Кузнеця – відповідний наказ було підписано Міністром освіти і науки України 14 жовтня 2013 року. Семен Кузнець – економіст, який  отримав світове визнання у 1971 році. Тоді він став володарем Нобелевської премії. Цю нагороду Семену Кузнецю присвоїли не лише за дослідницькі роботи. Він брав участь у розробці рекомендацій для багатьох країн, допомагаючи їм вийти з економічної кризи. Аби більше людей дізналися про талановитого економіста Семена Кузнеця, в університеті вирішили увічнити його образ у бронзі. Тепер при вході до ХНЕУ ім. С. Кузнеця  встановлено його статую.

 

9 декабря 2020 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца празднует свой 90-летний юбилей. За девяносто лет учебное заведение приобрело большого признания. От первого дня рождения в 1930 году и к настоящему времени по родной Харьковщине, по всей Украине и за ее пределами ширится его слава. С ним связаны судьбы не одной тысячи выпускников — настоящих специалистов и множества известных ученых. Здесь они получили образование, получили знания и жизненный опыт.

В 2013 году ХНЭУ было присвоено имя Нобелевского лауреата Семена Кузнеца — соответствующий приказ был подписан Министром образования и науки Украины 14 октября 2013. Семен Кузнец — экономист, получивший мировое признание в 1971 году. Тогда он стал обладателем Нобелевской премии. Эту награду Семену Кузнецу присвоили не только за исследовательские работы. Он участвовал в разработке рекомендаций для многих стран, помогая им выйти из экономического кризиса. Чтобы больше людей узнали о талантливом экономиста Семена Кузнеца, в университете решили увековечить его образ в бронзе. Теперь при входе в ХНЭУ им. С. Кузнеца установлена ​​его статуя.

 

December 9, 2020 Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics celebrates its 90th anniversary. For ninety years, the educational institution has gained great recognition. From his first birthday in 1930 to the present time, his fame is spreading throughout his native Kharkiv region, throughout Ukraine and beyond. The fate of more than one thousand graduates — real specialists and many famous scientists — is associated with it. Here they received education, knowledge and life experience.

In 2013, KhNUE was named after the Nobel laureate Simon Kuznets — the corresponding order was signed by the Minister of Education and Science of Ukraine on October 14, 2013. Simon Kuznets is an economist who received worldwide recognition in 1971. Then he won the Nobel Prize. This award was given to Simon Kuznets not only for research work. He participated in the development of recommendations for many countries, helping them get out of the economic crisis. To make more people know about the talented economist Simon Kuznets, the university decided to immortalize his image in bronze. Now at the entrance to the KhNUE them. S. Kuznets’ statue is installed.

 

https://www.hneu.edu.ua/news/90-richnyj-yuvilej-harkivskogo-natsionalnogo-ekonomichnogo-universytetu-imeni-semena-kuznetsya/

МІжнародний день студента / Международный день студента / International Student Day

День студента

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає всіх студентів зі святом — Міжнародним днем студента. Бажаємо, щоб Ваші успіхи в навчанні принесли Вам успіхи в діловій кар’єрі!

Наші студенти — найкращі! І сьогодні для наших випускників-бакалаврів ми представляємо альбом випускника-2020.

 

Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет всех студентов с праздником — Международным днем студента. Желаем, чтобы Ваши успехи в учебе принесли Вам успехи в деловой карьере!

Наши студенты  -  самые лучшие! И сегодня для наших выпускников-бакалавров мы представляем альбом выпускника-2020.

 

The staff of the Faculty for the Training of Foreign Citizens congratulate all students on the occasion of International Student Day. We wish your academic success to bring you success in your business career!

Our students are the best! And today for our bachelor graduates we present the album of the 2020 graduates.

Дистанційне навчання / Дистанционное обучение / Distance learning

picture2_karantin-v-ukrain_366368_p0

Відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України, з огляду на ситуацію з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, прийнято рішення організувати дистанційне навчання для студентів усіх курсів в період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Новина на сайті університету.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

Сайт персональних навчальних систем.

Контакти викладачів розміщені за посиланням.

 

В соответствии с рекомендацией Министерства образования и науки Украины, учитывая ситуацию с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, принято решение организовать дистанционное обучение для студентов всех курсов в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Новость на сайте университета.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

Сайт персональных обучающих систем.

Контакты преподавателей размещены здесь.

 

In accordance with the recommendation of the Ministry of Education and Science of Ukraine, given the situation with the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, it was decided to organize distance learning for students of all courses from October 15 to November 15, 2020.

News on the university website.

The schedule of classes can be found here.

Website for personal training systems.

The teachers’ contacts are available here.

 

 

День кар’єри ЄС в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 12-13 жовтня 2020 року / День карьеры ЕС в ХНЭУ им. С. Кузнеца, 12-13 октября 2020 года / EU Career Day at S. Kuznets KhNUE, 12-13 October 2020

День карьеры ЕС

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в он-лайн – заході «День кар’єри ЄС», що відбудеться в м. Харкові «12-13» жовтня 2020 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

 

Представительство Европейского Союза в Украине приглашает студенческую молодежь, представителей общественных организаций, бизнеса, государственных служащих и активных молодых граждан принять участие в он-лайн — мероприятии «День карьеры ЕС», который состоится в г. Харькове «12-13» октября 2020 на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.

 

The Delegation of the European Union to Ukraine invites student youth, representatives of public organizations, business, government officials and active young citizens to take part in the online event «EU Career Day», which will be held in Kharkov on October 12-13, 2020 at the base of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics.

 

 

 

До уваги студентів факультету підготовки іноземних громадян / Вниманию студентов факультета подготовки иностранных граждан / To the attention of students of the faculty of training foreign citizens

dsc00027_shu-230820

16.09.2020 року було проведено конференцію студентів факультету підготовки іноземних громадян з питань порядку обрання ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Згідно рішення виборчої комісії факультету підготовки іноземних громадян 18.09.2020 року розпочинається   набір кандидатів до вченої ради від числа студентів факультету підготовки іноземних громадян. Прийом заявок триватиме  до 24:00 24.09.2020року.
Враховуючи зонування у зв’язку з COVID-19 при висуванні кандидатури, бажано враховувати можливість обмеження транспортного зв’язку (особиста присутність на виборах є обов’язковою!).

16.09.2020 года была проведена конференция студентов факультета подготовки иностранных граждан по вопросам порядка избрания ректора ХНЭУ им. С. Кузнеца.
Согласно решению избирательной комиссии факультета подготовки иностранных граждан 18.09.2020 года начинается набор кандидатов в ученый совет от числа студентов факультета подготовки иностранных граждан. Прием заявок продлится до 24:00 24.09.2020 года.
Учитывая зонирования в связи с COVID-19 при выдвижении кандидатуры, желательно учитывать возможность ограничения транспортной связи (личное присутствие на выборах является обязательным!).

On September 16, 2020, a conference of students of the faculty of training foreign citizens was held on the procedure for electing the rector of University.
According to the decision of the electoral commission of the faculty of training foreign citizens, on September 18, 2020, the recruitment of candidates for the academic council from the number of students of the faculty of training foreign citizens begins. Applications will be accepted until 24:00 on September 24, 2020.
Given the zoning in connection with COVID-19, when nominating a candidate, it is advisable to take into account the possibility of limiting transport links (personal presence at the elections is mandatory!).

(далее…)