Архив автора: alex

Результати поточного контролю

Поточний контроль

Шановні викладачі, які проводять заняття на факультеті підготовки іноземних громадян!

Просимо Вас до 09.04.2020 року надіслати заповнені відомості поточного контролю по групах, де навчаються іноземні студенти.

Шаблони відомостей розміщені на сайті ПНС у розділі Деканат факультету підготовки іноземних громадян за посиланням:

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5571

Заповнені відомості надсилати на пошту

fakultet@meta.uа

Дякуємо Вам за розуміння!

Карантин продовжено до 24 квітня / Карантин продлен до 24 апреля / Quarantine extended until April 24

picture2_karantin-v-ukrain_366368_p0

Шановні студенти і викладачі!

Загальнонаціональний карантин продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 25 березня 2020 року.

Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.

Подробиці: https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu

 

Уважаемые студенты и преподаватели!

Общенациональный карантин продлен на 21 день — до 24 апреля включительно. Соответствующее решение Правительство приняло сегодня, 25 марта 2020 года.

Таким образом, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры к соответствующему сроку.

Подробности:   https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu

 

Dear students and teachers!

Nationwide quarantine is extended for 21 days — until April 24 inclusive. The corresponding decision was made by the Government today, March 25, 2020.

Thus, all educational institutions, regardless of their form of ownership and sphere of administration, must continue quarantine measures by the appropriate deadline.

Details:   https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu

 

 

Основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції / Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции / Basic Precautions to Protect Against a New Coronavirus Infection

5656596acdabee5e

За матеріалами сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я / По материалам сайта Всемирной организации здравоохранения / Based on materials from the World Health Organization website

Основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції

Слідкуйте за новітньою інформацією про спалах COVID-19, яку можна знайти на веб-сайті ВООЗ, а також отримати від органів громадської охорони здоров’я вашої країни і населеного пункту. Найбільше число випадків COVID-19 як і раніше виявлено в Китаї, тоді як в інших країнах відзначаються спалахи локального характеру. У більшості випадків захворювання характеризується легким перебігом і закінчується одужанням, хоча зустрічаються ускладнення. Захистити своє здоров’я і здоров’я оточуючих можна, дотримуючись таких правил:

Регулярно мийте руки

Регулярно обробляйте руки спиртовмісних засобом або мийте їх з милом.

Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісних засобом або миття їх з милом вб’є його.
Дотримуйтесь дистанцію в громадських місцях

Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1 метра, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє респіраторною інфекцією, такий як 2019 nCoV, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.
По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот   >>>>>>>

(далее…)

Навруз

navruz
Поздравляем с праздником!
Международный день Навруз (International Day of Nowruz) отмечается с 2010 года. С предложением ввести новую дату в календарь ООН выступили правительства нескольких государств: Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. 23 февраля Генеральная ассамблея приняла инициативу этих стран и закрепила за 21 марта международный праздник – День Навруз (резолюция №A/RES/64/253).
Весенний новогодний праздник равноденствия — Навруз, зародившись в Хорасане (историческая область на северо-востоке Ирана) более 3000 лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным странам. В настоящее время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие. Корни Навруза уходят в зороастризм. Навруз является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Фирдоуси и Омар Хайям, служивший при дворе туркменского царя Мелик-шаха, связывали возникновение Навруза с именами легендарных царей Джемшида, Каюмурса и других. По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.

 

Інформація для втративших доступ до сайту Персональних навчальних систем / Информация для потерявших доступ к сайту Персональных обучающих систем / Information for those who have lost access to the Personal Training Systems site

ПНС

Шановні студенти!

Якщо ви втратили доступ до сайту Персональних навчальних систем, рекомендуємо вам звернутися до технічної підтримки сайту Персональних навчальних систем.

 

Уважаемые студенты!

Если вы потеряли доступ к сайту Персональных обучающих систем, рекомендуем вам обратиться в службу технической поддержки сайта Персональных обучающих систем.

 

 

Dear students!

If you have lost access to the site of Personal training systems, we recommend that you contact the technical support service of the site of Personal training systems.

 

 

Зміни у графіку навчального процесу / Изменения в графике учебного процесса / Changes in the schedule of the educational process

Внимание

Сканировать1 Сканировать10001

 

Шановні викладачі і студенти!

Інформуємо Вас, що на виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020 року щодо запровадження карантину у закладах освіти, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця переводить навчальний процес в період з 13.03.2020 року по 03.04.2020 року у дистанційну форму з використанням персональних освітніх систем.

Інструкцію по користуванню сайтом персональних навчальних систем можна завантажити тут.

Слухачам підготовчого відділення необхідно скоординувати свої дії з керівниками груп (викладачами мови майбутнього навчання) щодо забезпечення ефективності навчального процесу.

Про подальший розвиток подій будемо інформувати додатково, будьте уважні!

Текст розпорядження стор 1    стор 2

Деканат

 

Уважаемые преподаватели и студенты!

Информируем Вас, что во исполнение письма Министерства образования и науки Украины №1 / 9-154 от 11.03.2020 года о введении карантина в учебных заведениях, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца переводит учебный процесс в период с 13.03.2020 года по 03.04.2020года в дистанционную форму с использованием персональных образовательных систем.

Инструкцию по пользованию сайтом персональных обучающих систем можно скачать здесь.

Слушателям подготовительного отделения необходимо скоординировать свои действия с руководителями групп (преподавателями языка будущего обучения) по обеспечению эффективности учебного процесса.

О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, будьте внимательны!

Текст распоряжения   стр.1    стр. 2

Деканат

 

 

Dear teachers and students!
We inform you that according to the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1 / 9-154 of 03/11/2020 about the establishment of quarantine in educational institutions, University transfers the educational process from 03/13/2020 to 04/03. 2020 in online study mode using personal educational systems.

Instructions for using the site of personal training systems can be downloaded here.

Students of the preparatory department need to coordinate their actions with group leaders (teachers of the language of future learning) to ensure the effectiveness of the educational process.
We will inform you about further development of the events, be careful!

The text of the order    р1     р2

 

Розклад занять / Расписание занятий / Timetable (the schedule)

Внимание

Шановні викладачі і студенти!

Інформуємо Вас, що ознайомитися з розкладом занять можна за посиланням http://services.hneu.edu.ua

Уважаемые преподаватели и студенты!

Информируем Вас, что ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке http://services.hneu.edu.ua

Dear teachers and students!

We inform you that you can read the schedule of classes at the link http://services.hneu.edu.ua

Состоялись мероприятия, посвященные памяти Леси Украинки / Відбулися заходи, присвячені пам’яті Лесі Українки

IMG-24573a532229a67ad50e59fc6951d5eb-V

 

С 24 по 28 февраля во всех академических группах проведены тематические беседы, посвященные 149-ой годовщине со дня рождения Леси Украинки. Основные темы произведений поэтессы – стремление к свободе, образ идеальной земли, земного рая, который называется «Украина». Феномен таланта Леси Украинки заключается в том, что она одновременно плодотворно работала в разных литературных жанрах.

(далее…)

Сроки проведения пересдачи экзаменов зимней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года / the timing of retake exams winter exam session 2019/2020 school year

Внимание

Шановні студенти та викладачі!

Інформуємо Вас про терміни проведення другої перездачі іспитів зимової екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року!

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты и преподаватели!

Информируем Вас о сроках проведения второй пересдачи экзаменов зимней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года!

Будьте внимательны!

 

Dear students and teachers!

We inform you about the timing of second retake exams winter exam session 2019/2020 school year!

Be careful!

 

1 курс/1 course                                                             2 пересдача     

2 курс/2 course                                                             2 пересдача  

3 курс/3 course                                                             2 пересдача  

4 курс/4 course                                                             2 пересдача

магистры/masters                                                        2 пересдача   

бакалавры весенний набор/bachelor spring set     2 пересдача  

День державного прапора Туркменістану / День государственного флага Туркменистана / Turkmenistan State Flag Day

flag_turkmen

Вітаємо студентів з Туркменістану з національним святом — днем державного прапора!

Поздравляем студентов из Туркменистана с национальным праздником — днем государственного флага!

Congratulations to students from Turkmenistan on a national holiday — the day of the national flag!