Харьков

Latest Posts

Наказ 82 / Приказ 82 / Order 82

Важлива інформація

Шановні студенти!

Інформуємо Вас, що відповідно до наказу №82 від 25.02.2021 року, на 1 і 2 курсах запроваджується змішана форма навчання з 01.03.2021 року.

Просимо Вас завчасно ознайомитися зі змінами у розкладі занять і не допустити зриву занять!

 

Уважаемые студенты!

Информируем Вас, что в соответствии с приказом №82 от 25.02.2021 года, на 1 и 2 курсах вводится смешанная форма обучения с 01.03.2021 года.

Просим Вас заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании занятий и не допустить срыва занятий!

 

Dear students!

We would like to inform you that in accordance with the order №82 from 25.02.2021, on the 1st and 2nd courses a mixed form of education is introduced from 01.03.2021.

We ask you to get acquainted in advance with changes in the schedule of classes and not to allow disruption of classes!

 

Організація освітнього процесу №82 001 Організація освітнього процесу №82

 

 

 

Друга перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / Вторая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The second retake of the winter examination session for the 2020/2021 academic year

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що друга перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року відбудеться у період з 22.02.2021 року по 26.02.2021 року за графіком:

1   2    3    4        весняний набір

Для отримання допуску необхідно зв’язатись з викладачем і отримати мінімальний бал — 35.

Контакти викладачів доступні за посиланням.

Після чого викладач дасть Вам посилання на екзамен на сайті персональних навчальних систем.

Завчасно переконайтеся, що Ваш логін і пароль працюють, у разі проблем зверніться до технічної підтримки: moodlehneu@gmail.com

Якщо вам необхідно використання персонального комп’ютеру з доступом до мережі інтернет, залиште заявку у деканаті (можливо, електронною поштою)  і  вам буде зарезервовано час на обчислювальному центрі університету.

Перескладання залікових дисциплін також відбудеться у період з 22.02.2021 року по 26.02.2021 року. Час і формат перездачі визначає викладач.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Напоминаем Вам, что вторая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года состоится в период с 22.02.2021 года по 26.02.2021 года по графику:

1     2    3    4        весенний набор

Для получения допуска необходимо связаться с преподавателем и получить минимальный балл — 35.

Контакты преподавателей доступны по ссылке.

После этого преподаватель даст Вам ссылки на экзамен на сайте персональных обучающих систем.

Заранее убедитесь, что Ваш логин и пароль работают, в случае проблем обратитесь в службу технической поддержки: moodlehneu@gmail.com

Если вам необходимо использование персонального компьютера с доступом в интернет, оставьте заявку в деканате (возможно, по электронной почте) и вам будет зарезервировано время на вычислительном центре университета.

Пересдача зачетных дисциплин также состоится в период с 22.02.2021 года по 26.02.2021 года. Время и формат пересдачи определяет преподаватель.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We remind you that the second retake of the winter examination session of the 2020/2021 academic year will take place from 02/22/2021 to 02/26/2021 according to the schedule:

1    2     3    4     1master     spring set

To obtain admission, you must contact the teacher and get a minimum score of 35.

The teachers’ contacts are available here.

After that, the teacher will give you links to the exam on the site of personal training systems.

Make sure in advance that your username and password are working, in case of problems contact technical support: moodlehneu@gmail.com

If you need to use a personal computer with Internet access, leave a request at the dean’s office (perhaps by e-mail) and you will be booked for time at the university’s computer center.

The retake of the credit disciplines will also take place in the period from 02/22/2021 to 02/26/2021. The time and format of the retake is determined by the teacher.

Be careful!

Телеграм канал факультету / Телеграм канал факультета / Faculty telegram channel

telegram

Шановні студенти!

Раді інформувати вас, що ми запускаємо телеграм канал для більш оперативного ознайомлення вас з новинами!

Приєднуйтесь!

Ми хочемо, щоб умови вашого навчання були для вас максимально комфортними!

Бережіть ваше здоров’я і ефективно використовуйте час!

 

Уважаемые студенты!

Рады информировать вас, что мы запускаем телеграм канал для более оперативного ознакомления вас с новостями!

Присоединяйтесь!

Мы хотим, чтобы условия вашего обучения были для вас максимально комфортными!

Берегите ваше здоровье и эффективно используйте время!

 

Dear students!

We are glad to inform you that we are launching a telegram channel to get you up to speed with the news!

Join us!

We want your learning environment to be as comfortable as possible!

Take care of your health and use your time effectively!

 

До уваги студентів 5 курсу заочної форми навчання / Вниманию студентов 5 курса заочной формы обучения / To the attention of 5th year students of extramural education

заочное

Шановні студенти 5 курсу заочної форми навчання!

Інформуємо вас, що заліково-екзаменаційна сесія почнеться з 01.02.2021 року.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

У зв’язку з реорганізацією заочної форми навчання при виборі факультета необхідно вказувати факультет підготовки іноземних громадян.

Також просимо перевірити доступ до сайту персональних навчальних систем, посилання на онлайн заняття обов’язково будуть розміщені на сайті персональних навчальних систем.

Інструкція по роботі з сайтом персональних навчальних систем.

У разі виникнення організаційних питань просимо Вас писати на електронну пошту деканату riu@hneu.edu.ua

Також нагадуємо вам про необхідність своєчасної сплати за навчання ДО 28.02.2021 року!

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты 5 курса заочной формы обучения!

Информируем вас, что зачетно-экзаменационная сессия начнется с 01.02.2021 года.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

В связи с реорганизацией заочной формы обучения при выборе факультета необходимо указывать факультет подготовки иностранных граждан.

Также просим проверить доступ к сайту персональных обучающих систем, ссылки на онлайн занятия обязательно будут размещены на сайте персональных обучающих систем.

Инструкция по работе с сайтом персональных обучающих систем.

В случае возникновения организационных вопросов просим Вас писать на электронную почту деканата riu@hneu.edu.ua

Также напоминаем вам о необходимости своевременной оплаты за обучение ДО 28.02.2021 года!

Будьте внимательны!

 

Dear 5th year students of the correspondence course!

We would like to inform you that the test-examination session will begin on 02 February 2021.

The schedule of classes can be found here.

In connection with the reorganization of the correspondence form of study, when choosing a faculty, it is necessary to indicate the faculty of training foreign citizens.

We also ask you to check the access to the website of personal training systems, links to online classes will definitely be posted on the website of personal training systems.

Instructions for working with the site of personal training systems.

In case of any organizational issues, we ask you to write to the e-mail of the dean’s office riu@hneu.edu.ua

We also remind you of the need for timely payment for tuition BEFORE 28.02.2021!

Be careful!

 

 

Початок занять у другому семестрі / Начало занятий во втором семестре / Classes start in the second semester

Важлива інформація

Шановні студенти!

Інформуємо вас, що навчальні заняття у другому семестрі розпочнуться з 08 лютого 2021 року і відбуватимуться принаймні у лютому онлайн.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

До початку занять відбудеться перша перездача екзаменаційної сесії.

Також просимо перевірити доступ до сайту персональних навчальних систем, посилання на онлайн заняття обов’язково будуть розміщені на сайті персональних навчальних систем.

Інструкція по роботі з сайтом персональних навчальних систем.

Також нагадуємо вам про необхідність своєчасної сплати за навчання ДО 28.02.2021 року!

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Информируем вас, что учебные занятия во втором семестре начнутся с 8 февраля 2021 и будут проходить, по крайней мере в феврале, онлайн.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

До начала занятий состоится первая пересдача экзаменационной сессии.

Также просим проверить доступ к сайту персональных обучающих систем, ссылки на онлайн занятия обязательно будут размещены на сайте персональных обучающих систем.

Инструкция по работе с сайтом персональных обучающих систем.

Также напоминаем вам о необходимости своевременной оплаты за обучение ДО 28.02.2021 года!

Будьте внимательны!

 

Dear students!

Please be informed that the teaching sessions in the second semester will begin on February 8, 2021 and will take place online at least in February.

The schedule of classes can be found here.

The first retake of the examination session will take place before the start of the class.

We also ask you to check the access to the website of personal training systems, links to online classes will definitely be posted on the website of personal training systems.

Instructions for working with the site of personal training systems.

We also remind you of the need for timely payment for tuition BEFORE 28.02.2021!

Be careful!

Тетянин день / Татьянин день / Tatyana’s Day

4a499ef0f619d393a6775f817d6142af

Шановні студенти!

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає вас з Тетяниним днем — днем студентів. І бажаємо вам успішного навчання і досягнення поставлених кар’єрних цілей!

 

Уважаемые студенты!
Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет вас с Татьяниным днем — днем студентов. И желаем вам успешной учебы и достижения поставленных карьерных целей!

Dear students! The staff of the faculty of training foreign citizens congratulates you on Tatyana’s day — the day of students. And we wish you successful studies and achievement of your career goals!

Перша перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / Первая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The first retake of the winter examination session for the 2020/2021 academic year

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що перша перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року відбудеться у період з 01.02.2021 року по 05.02.2021 року за графіком:

1   2    3    4        весняний набір

Для отримання допуску необхідно зв’язатись з викладачем і отримати мінімальний бал — 35.

Контакти викладачів доступні за посиланням.

Після чого викладач дасть Вам посилання на екзамен на сайті персональних навчальних систем.

Завчасно переконайтеся, що Ваш логін і пароль працюють, у разі проблем зверніться до технічної підтримки: moodlehneu@gmail.com

Якщо вам необхідно використання персонального комп’ютеру з доступом до мережі інтернет, залиште заявку у деканаті (можливо, електронною поштою)  і  вам буде зарезервовано час на обчислювальному центрі університету.

Перескладання залікових дисциплін також відбудеться у період з 01.02.2021 року по 05.02.2021 року. Час і формат перездачі визначає викладач.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Напоминаем Вам, что первая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года состоится в период с 01.02.2021 года по 05.02.2021 года по графику:

1     2    3    4        весенний набор

Для получения допуска необходимо связаться с преподавателем и получить минимальный балл — 35.

Контакты преподавателей доступны по ссылке.

После этого преподаватель даст Вам ссылки на экзамен на сайте персональных обучающих систем.

Заранее убедитесь, что Ваш логин и пароль работают, в случае проблем обратитесь в службу технической поддержки: moodlehneu@gmail.com

Если вам необходимо использование персонального компьютера с доступом в интернет, оставьте заявку в деканате (возможно, по электронной почте) и вам будет зарезервировано время на вычислительном центре университета.

Пересдача зачетных дисциплин также состоится в период с 01.02.2021 года по 05.02.2021 года. Время и формат пересдачи определяет преподаватель.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We remind you that the first retake of the winter examination session of the 2020/2021 academic year will take place from 02/01/2021 to 02/05/2021 according to the schedule:

1    2     3    4     1master     spring set

To obtain admission, you must contact the teacher and get a minimum score of 35.

The teachers’ contacts are available here.

After that, the teacher will give you links to the exam on the site of personal training systems.

Make sure in advance that your username and password are working, in case of problems contact technical support: moodlehneu@gmail.com

If you need to use a personal computer with Internet access, leave a request at the dean’s office (perhaps by e-mail) and you will be booked for time at the university’s computer center.

The retake of the credit disciplines will also take place in the period from 02/01/2021 to 02/05/2021. The time and format of the retake is determined by the teacher.

Be careful!

 

Важливо! / Важно! / Important!

Важлива інформація

Шановні студенти!

Останнім часом збільшилася кількість правопорушень за участі іноземних громадян. У зв’язку з цим просимо вас бути уважними, дотримуватися Законів України і встановлених правил безпечного поводження, уникати конфліктних ситуацій, не провокувати їх і не реагувати на провокації.

Бережіть своє здоров’я і життя!

 

Уважаемые студенты!

В последнее время увеличилось количество правонарушений с участием иностранных граждан. В связи с этим просим вас быть внимательными, соблюдать Законы Украины и установленные правила безопасного поведения, избегать конфликтных ситуаций, не провоцировать их и не реагировать на провокации.

Берегите свое здоровье и жизнь!

 

Dear students!

Recently, the number of offenses involving foreign nationals has increased. In this regard, we ask you to be careful, observe the laws of Ukraine and the established rules of safe behavior, avoid conflict situations, do not provoke them and do not react to provocations.

Take care of your health and life!

З Новим 2021 роком! / С Новым 2021 годом! / Happy New Year 2021!

hqdefault

Шановні студенти, викладачі та співробітники!

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає Вас з Новим 2021 роком та бажає Вам і Вашим родинам в наступному році міцного здоров’я, добробуту та здійснення задуманих в новорічну ніч бажань!

Бережіть себе і своїх близьких!

 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет Вас с Новым 2021 годом и желает Вам и Вашим семьям в следующем году крепкого здоровья, благополучия и осуществления загаданных в новогоднюю ночь желаний!

Берегите себя и своих близких!

 

Dear students, teachers and staff!

The staff of the Faculty of Training Foreign Citizens wishes you a Happy New Year 2021 and wishes you and your families good health, well-being and the fulfillment of wishes made on New Year’s Eve next year!

Take care of yourself and your loved ones!

Екскурсія по Харківському художньому музею / Экскурсия по Харьковскому художественному музею / Excursion to the Kharkov Art Museum

изображение_viber_2020-12-21_18-33-54

Відео / Видео / Video

21.12.2020 група 3 підготовчого відділення ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідала експозицію Харківського художнього музею. Студенти були щиро вражені якістю та оригінальністю картин. Навіть інколи здавалося, що це не картина, а фотографія. Особливий інтерес викликали картини, які зображують козаків і українське село 19 сторіччя. Хочеться сподіватися, що ця екскурсія надовго запам’ятається іноземним студентам і залишить незабутнє враження про українську культуру.

 

21.12.2020 группа 3 подготовительного отделения ХНЭУ им. С. Кузнеца посетила экспозицию Харьковского художественного музея. Студенты были искренне поражены качеством и оригинальностью картин. Даже иногда казалось, что это не картина, а фотография. Особый интерес вызвали картины, изображающие казаков и украинское село 19 века. Хочется надеяться, что эта экскурсия надолго запомнится иностранным студентам и оставит неизгладимое впечатление об украинской культуре.

 

21.12.2020 group 3 of the preparatory department of KhNEU named after S. Kuznets visited the exposition of the Kharkiv Art Museum. The students were sincerely impressed by the quality and originality of the paintings. Even sometimes it seemed that it was not a picture, but a photograph. Of particular interest were paintings depicting the Cossacks and the Ukrainian village of the 19th century. It is hoped that this tour will be remembered for a long time by foreign students and will leave an indelible impression of Ukrainian culture.

(далее…)