Харьков

Latest Posts

Поточний контроль

Шановні студенти!
Інформуємо Вас про розклад іспитів для студентів, які не згодні з виставленими позитивними оцінками.
Ці іспити пройдуть на сайті ПНС, можуть взяти участь студенти, які мають допуск (мінімум 35 балів) і написали заяву про бажання взяти участь у сесії в деканаті (кабінет №5).
Студенти, які не набрали мінімальний бал, спілкуються з викладачами дистанційно і отримують допуск для участі в перездачі.
Перша перездача іспитів літньої екзаменаційної сесії пройде в період з 22.06.2020 по 26.06.2020 року, а друга перездача — з 17.08.2020 по 31.08.2020 року.
Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас о расписании экзаменов для студентов, которые не согласны с выставленными позитивными оценками.
Эти экзамены пройдут на сайте ПНС, могут принять участие студенты, которые имеют допуск (минимум 35 баллов) и написали заявление о желании принять участие в сессии в деканате (кабинет №5).
Студенты, которые не набрали минимальный балл, общаются с преподавателями дистанционно и получают допуск для участия в пересдаче.
Первая пересдача экзаменов летней экзаменационной сессии пройдет в период с 22.06.2020 по 26.06.2020 года, а вторая пересдача — с 17.08.2020 по 31.08.2020 года.
Будьте внимательны!

Dear students!
We inform you about the schedule of exams for students who do not agree with the positive ratings.
These exams will be held in the PNS, students who have an admission (minimum 35 points) can take part and have written a statement about their desire to participate in the session in the dean’s office (room 5).
Students who have not scored the minimum score communicate remotely with teachers and receive admission to participate in the retake.
The first retake of the exams for the summer examination session will take place from 06/22/2020 to 06/26/2020, and the second retake from 08/17/2020 to 08/31/2020.
Be careful!

 

 

 

Поточний контроль

Шановні викладачі, які проводять заняття на факультеті підготовки іноземних громадян!

Просимо Вас до 25.05.2020 року надіслати заповнені відомості поточного контролю за екзаменаційними дисциплінами і підсумкового контролю за заліковими дисциплінами по групах, де навчаються іноземні студенти.

Шаблони відомостей розміщені на сайті ПНС у розділі Деканат факультету підготовки іноземних громадян за посиланням:

Заповнені відомості можна завантаджувати на сайт і ПНС або надсилати на пошту

fakultet@meta.ua

grom_o@i.ua

Дякуємо Вам за розуміння!

Інструкція для студентів щодо організації літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в період карантину / Инструкция для студентов про организацию летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года в период карантина / Instructions for students about organizing the summer examination session of the 2019-2020 school year during the quarantine period

Внимание

Шановні студенти!

Пропонуємо Вам ознайомитися з інструкцєю щодо організації літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в період карантину.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Предлагаем Вам ознакомиться с инструкцией по организации летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года в период карантина.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We suggest that you familiarize yourself with the instructions for organizing the summer examination session of the 2019-2020 academic year during the quarantine period.

Be careful!

 

 

Засідання Вченої ради факультету / Заседание Ученого совета факультета / Faculty Academic Council meeting

clipboard_image_c740fdc4

07.05.2020 відбулося засідання Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян, на якому були розглянуті питання щодо діяльності кафедр факультету у період карантину, організації навчального процесу на факультеті, рекомендації кандидатур до Вченої ради університету.

 

07.05.2020 состоялось заседание Ученого совета факультета подготовки иностранных граждан, на котором были рассмотрены вопросы деятельности кафедр факультета в период карантина, организации учебного процесса на факультете, рекомендации кандидатур в Ученый совет университета.

 

05/07/2020 A meeting of the Academic Council of the Faculty for the Training of Foreign Citizens was held, at which questions of the activities of the departments of the faculty during the quarantine period, the organization of the educational process at the faculty, and recommendations of candidates to the Academic Council of the university were considered.

(далее…)

Карантин продовжено / Карантин продлен / Quarantine extended

Карантин подовжено до 22.05.2020

Уряд продовжив строки загальнонаціонального карантину в Україні до 22 травня 2020 року. Таке рішення було прийняте сьогодні, 4 травня 2020 року.

“Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року”, – пояснила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Подробиці за посиланням.

 

Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года. Такое решение было принято сегодня, 4 мая 2020 года.

«Решение правительства предусматривает ослабление некоторых ограничений карантина с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным — они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года «, — пояснила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Подробности по ссылке.

 

The government has extended the nationwide quarantine in Ukraine until May 22, 2020. This decision was made today, May 4, 2020.

«The government’s decision provides for the easing of some quarantine restrictions from May 11. For educational institutions, everything will remain the same — they conduct distance learning and prepare for the end of the school year,» — said Acting. Minister of Education and Science Lubomira Mandziy.

Details on the link.

 

 

Онлайн зустрічі з іноземними студентами / Онлайн встречи с иностранными студентами / Online meetings with international students

hostel1

Адміністрацією Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця регулярно проводяться онлайн зустрічі з іноземними студентами і слухачами підготовчого відділення. Серед питань, що розглядаються на цих зустрічах, головними є: безпечна поведінка під час карантину, організація дистанційного навчального процесу, поліпшення побутових умов проживання у гуртожитках тощо.

Зустрічі відбуваються щовівторка і щосереди о 19-00 в середовищі Edumeet.

Запрошуємо усіх іноземних студентів приєднуватися до цих зустрічей!

 

 

Администрацией Харьковского национального экономического университета регулярно проводятся онлайн встречи с иностранными студентами и слушателями подготовительного отделения. Среди вопросов, рассматриваемых на этих встречах, главными являются: безопасное поведение во время карантина, организация дистанционного учебного процесса, улучшение бытовых условий проживания в общежитиях и тому подобное.

Встречи проходят по вторникам и средам в 19-00 в среде Edumeet.

Приглашаем всех иностранных студентов присоединяться к этим встречам!

 

The administration of Kharkov National Economic University regularly holds online meetings with foreign students and students of the preparatory department. Among the issues addressed at these meetings, the main ones are: safe behavior during quarantine, organization of distance learning process, improvement of living conditions in hostels and the like.

Meetings take place on Tuesdays and Wednesdays at 19-00 in the Edumeet environment.

We invite all foreign students to join these meetings!

(далее…)

Рамадан

Рамадан

Поздравляем с праздником!

Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) — девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»).

(далее…)

Карантин продовжено / Карантин продлен / Quarantine extended

picture2_karantin-v-ukrain_366368_p0

Загальнонаціональний карантин продовжено до 11 травня 2020 року – відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 22 квітня 2020 року. Всі заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання.

Подробиці за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/karantin-prodovzheno-do-11-travnya

 

Общенациональный карантин продлен до 11 мая 2020 — соответствующее решение правительство приняло сегодня, 22 апреля 2020 года. Все учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения.

Подробности по ссылке: https://mon.gov.ua/ua/news/karantin-prodovzheno-do-11-travnya

 

The nationwide quarantine has been extended until May 11, 2020 — the government made the corresponding decision today, April 22, 2020. All educational institutions continue to work using distance learning technologies.

Details on the link:  https://mon.gov.ua/ua/news/karantin-prodovzheno-do-11-travnya

 

Навчання під час карантину / Обучение во время карантина / Training during quarantine

Поточний контроль

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що під час карантину навчальний процес в університеті здійснюється дистанційно.

Значна частина навчального процесу реалізується за допомогою сайту персональних навчальних систем.

Інструкція по користуванню сайтом персональних навчальних систем

Також рекомендуємо співпрацювати з Вашими викладачами за розкладом навчальних занять.

Якщо у Вас виникнуть питання Ви можете звернутися електронною поштою  до співробітників деканату факультету підготовки іноземних громадян  fakultet@meta.ua, або написати безпосередньо на електронні скриньки заступників декана з питань організації навчального процесу:

Олексій Анатолійович  oleksii.yermolenko@hneu.net

Ольга Володимирівна  grom_o@i.ua

Бажаємо Вам міцного здоров’я і рекомендуємо дотримуватися вимог перебування у карантині.

 

Уважаемые студенты!

Напоминаем Вам, что во время карантина учебный процесс в университете осуществляется дистанционно.

Значительная часть учебного процесса реализуется с помощью сайта персональных обучающих систем.

Инструкция по пользованию сайтом персональных обучающих систем

Также рекомендуем сотрудничать с Вашими преподавателями по расписанию учебных занятий.

Если у Вас возникнут вопросы Вы можете обратиться  по электронной почте к сотрудникам деканата факультета подготовки иностранных граждан  fakultet@meta.ua, или написать непосредственно на электронную почту заместителей декана по вопросам организации учебного процесса:

Алексей Анатольевич  oleksii.yermolenko@hneu.net

Ольга Владимировна  grom_o@i.ua

Желаем Вам крепкого здоровья и рекомендуем соблюдать требования пребывания в карантине.

 

Dear students!

We remind You that during quarantine the educational process at the university is carried out remotely.

A significant part of the educational process is implemented using the site of personal training systems.

Instructions for using the site of personal training systems

We also recommend collaborating with Your teachers on a training schedule.

If You have any questions, You can contact the staff of the dean’s office of the faculty of training of foreign citizens by e-mail fakultet@meta.ua, or write directly to the e-mail of the deputy deans on the organization of the educational process:

Oleksii Anatoliyovych  oleksii.yermolenko@hneu.net

Olga Volodymyrivna  grom_o@i.ua

We wish You good health and recommend that You comply with the quarantine requirements.

Результати поточного контролю

Поточний контроль

Шановні викладачі, які проводять заняття на факультеті підготовки іноземних громадян!

Просимо Вас до 09.04.2020 року надіслати заповнені відомості поточного контролю по групах, де навчаються іноземні студенти.

Шаблони відомостей розміщені на сайті ПНС у розділі Деканат факультету підготовки іноземних громадян за посиланням:

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5571

Заповнені відомості надсилати на пошту

fakultet@meta.uа

Дякуємо Вам за розуміння!