Харьков

Latest Posts

Вступні іспити до магістратури / Вступительные экзамены в магистратуру / The entrance exams for the magistracy

Фото с экзамена 15.01.2018

Шановні випускники-бакалаври!

Вступні іспити до магістратури відбудуться 02.07.2021 року та 05.07.2021 року в 11-00 в аудиторії А-5.

Просимо Вас до 01.07.2021 року проінформувати деканат про Ваші плани із зазначенням майбутньої спеціальності, щоб підготувати заздалегідь комплекти екзаменаційних матеріалів.

Будьте уважні!

 

Уважаемые выпускники-бакалавры!

Вступительные экзамены в магистратуру  состоятся 02.07.2021 года и 05.07.2021 года в 11-00 в аудитории А-5.

Просим Вас до 01.07.2021 года проинформировать деканат о Ваших планах с указанием будущей специальности, чтобы подготовить заранее комплекты экзаменационных материалов.

Будьте внимательны!

 

Dear bachelor graduates!

The entrance exams for the magistracy will take place on 02/07/2021 and 05/07/2021 at 11-00 in room A-5.

We ask you to inform the dean’s office about your plans by 01.07.2021, indicating your future specialty, in order to prepare sets of examination materials in advance.

Be careful!

 

 

 

Графік перездач іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / График пересдач экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The schedule of retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Інформуємо Вас про графік перездач іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року.

1 курс       2 курс        3 курс       магістри       весняний набір

Для участі в перездачі іспитів Ви повинні мати допуск (35 балів).Якщо балів недостатньо, до дня проведення перездачі іспиту Вам необхідно зв’язатися з викладачем і отримати допуск. У день перездачі Ви повинні будете працювати на сайті ПНС.

Якщо є необхідність в доступі до комп’ютера та інтернета Ви можете заздалегідь (до зазначеного в розкладі часу) прийти в університет і будете забезпечені необхідними технічними засобами. Результати іспиту можна перевірити на сайті університету і в деканаті (кімната 6).

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас о графике пересдач экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.

1 курс         2 курс          3 курс      магистры         весенний набор

Для участия в пересдаче экзаменов Вы должны иметь допуск (35 баллов). Если баллов недостаточно, до дня проведения пересдачи экзамена Вам необходимо связаться с преподавателем и получить допуск. В день пересдачи Вы должны будете работать на сайте ПНС.

Если есть необходимость в доступе к компьютеру и интернету Вы можете заранее (до указанного в расписании времени) прийти в университет и будете обеспечены необходимыми техническими средствами. Результаты экзамена можно проверить на сайте университета и в деканате (комната 6).

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We would like to inform you about the schedule of retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year.

1 course         2 course            3 course         masters                  spring recruitment

To participate in retaking exams, you must have admission (35 points). If the points are not enough, before the day of the retake of the exam, you need to contact the teacher and get admission. On the day of retake, you will have to work on the PNS website.

If there is a need for access to a computer and the Internet, You can come to the university in advance (before the time indicated in the schedule) and you will be provided with the necessary technical means. The exam results can be checked on the university website and at the dean’s office (room 6).

Be careful!

 

 

 

 

Розклад літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / Расписание летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / Schedule of the summer examination session of the 2020/2021 academic year

Важлива інформація

Шановні студенти та викладачі!

Пропонуємо Вам ознайомитися з розкладом літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року.

1 курс       2 курс        3 курс       магістри       весняний набір

Звертаємо Вашу увагу, що іспити будуть проходити онлайн на сайті ПНС.

Просимо вас перевірити доступ на сайт і відновити його в разі проблем.

Додаткову інформацію будемо публікувати в телеграм каналі факультету.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты и преподаватели!

Предлагаем Вам ознакомиться с расписанием летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.

1 курс         2 курс          3 курс      магистры         весенний набор

Обращаем Ваше внимание, что экзамены будут проходить онлайн на сайте ПНС.

Просим вас проверить доступ на сайт и восстановить его в случае проблем.

Дополнительную информацию будем публиковать в телеграм канале факультета.

Будьте внимательны!

 

Dear students and teachers!

We invite you to familiarize yourself with the schedule of the summer examination session for the 2020/2021 academic year.

1 course         2 course            3 course         masters                  spring recruitment

Please note that the exams will be held online on the PNS website.

We ask you to check access to the site and restore it in case of problems.

Additional information will be published in the faculty’s telegram channel.

Be careful!

ІІІ Міжнародна конференція для іноземних студентів «УКРАЇНА І СВІТ: ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР» / III Международная конференция для иностранных студентов «УКРАИНА И МИР: образовательно-культурное пространство» / III International Conference for Foreign Students «UKRAINE AND THE WORLD: educational and cultural space»/

photo_2021-05-17_10-40-44

14.05.2021 р. студенти та викладачі нашого університету прийняли участь у ІІІ Міжнародній конференції для іноземних студентів «УКРАЇНА І СВІТ: ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР» в КНУ ім. Т. Шевченка. Щиро дякуємо студентові 1 курсу групи 6.46.122.010.20.3 Юнаді Талхадову (Чеченська Республіка РФ), науковий керівник к.ф.н. К. Ковальова та слухачеві ПВ Абдеррахім Амежуд (Королівство Марокко), науковий керівник ст. викл. Е. Герасименко за чудові доповіді та активну участь. Бажаємо успіхів на науковій ниві!

 

14.05.2021 г. студенты и преподаватели нашего университета приняли участие в III Международной конференции для иностранных студентов «УКРАИНА И МИР: образовательно-культурное пространство» в КНУ им. Т. Шевченко. Благодарим студента 1 курса группы 6.46.122.010.20.3 Юнади Талхадова (Чеченская Республика РФ), научный руководитель к.ф.н. К. Ковалева, и слушателя подготовительного отделения Абдеррахима Амежуда (Королевство Марокко), научный руководитель ст. преп. Е. Герасименко, за прекрасные доклады и активное участие. Желаем успехов на научном поприще!

 

On May 14, 2021, students and teachers of our university took part in the III International Conference for Foreign Students «UKRAINE AND THE WORLD: educational and cultural space» at KNU. T. Shevchenko. We thank the 1st year student of the group 6.46.122.010.20.3 Yunadi Talkhadova (Chechen Republic of the Russian Federation), research supervisor Ph.D. K. Kovaleva, and a student of the preparatory department of Abderrahim Amejud (Kingdom of Morocco), scientific supervisor of Art. prep. E. Gerasimenko, for excellent reports and active participation. We wish you success in the scientific field!

(далее…)

Круглий стіл, присвячений Дню Європи в Україні / Круглый стол, посвященный Дню Европы в Украине / Meeting was held dedicated to Europe Day in Ukraine

14.05.2021 року відбувся круглий стіл, присвячений Дню Європи в Україні. У цьому заході взяли участь випускники програм подвійних дипломів і випускники, які живуть в Європі, серед них:

Панайотіс Гатоматіс — закінчив аспірантуру в нашому університеті, зараз працює викладачем в університеті Греції.

Діалло Куасі Стівен Бріс Вільтор — випускник франко-української програми «Туризм», зараз стажується у Франції. Переможець 2 туру конкурсу наукових робіт з Туризму.

Анкомах Аквасі — випускник Польсько-української програми з менеджменту, Стажується в Польщі.

Боакуе Річард Фрімпонг — випускник Польсько-української програми з менеджменту, Стажується в Польщі.

Солтанов Еміль — студент 3 курсу Болонського університету, до якого вступив після 1 курсу нашого університету.

Аксьонова Марія — випускниця франко-української програми «Туризм», зараз живе і працює у Франції.

Крім того, всі бажаючі могли взяти участь у роботі круглого столу.

Захід відкрив вітальним словом проректор з науково роботи та міжнародних зв’язків Володимир Єгорович Ермаченко, провідними були керівник відділу міжнародних зв’язків Юлія Борисівна Доброскок та декан факультету підготовки іноземних громадян Олексій Анатолійович Єрмоленко.

Всі учасники відзначили велику значимість програм подвійних дипломів з європейськими університетами та відзначили велику роботу, яку здійснюють співробітники нашого університету для реалізації цих програм. Крім того, учасниками було відзначено високий рівень підготовки, який вони отримали в стінах ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що зараз дуже допомагає їм у реалізації життєвих планів.

Учасники круглого столу домовилися про подальшу співпрацю з метою обміну досвідом та взаємодії в науковій, навчальній та культурній сферах.

(далее…)

Семен Кузнець / Семен Кузнец / Simon Kuznets

kuznetz

30.04.1901 року народився Семен Абрамович Кузнець — видатний економіст, Нобелівський лауреат 1971 року по економіці, ім’ям якого називається наш університет.

З осені 1918 року по 1921 рік Семен Кузнець навчався в Харківському комерційному інституті, який був попередником нашого університету.

Детально з біографією Семена Кузнеця можна ознайомитися за посиланням.

 

30.04.1901 года родился Семен Абрамович Кузнец — выдающийся экономист, Нобелевский лауреат 1971 года по экономике, именем которого называется наш университет.

С осени 1918 года по 1921 год Семен Кузнец учился в Харьковском коммерческом институте, который был предшественником нашего университета.

Детально с биографией Семена Кузнеца можно ознакомиться по ссылке.

 

On April 30, 1901, Semyon Abramovich Kuznets was born — an outstanding economist, 1971 Nobel laureate in economics, after whom our university is named.

From the fall of 1918 to 1921, Semyon Kuznets studied at the Kharkov Commercial Institute, which was the predecessor of our university.

Details of the biography of Semyon Kuznets can be found here.

Міжкафедральний семінар-практикум «Використання активних методів навчання у системі фахової підготовки» / Межкафедральный семинар-практикум «Использование активных методов обучения в системе профессиональной подготовки»

изображение_viber_2021-04-26_14-26-47

26 квітня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця прийняли участь в міжкафедральному семінарі-практикумі «Використання активних методів навчання у системі фахової підготовки». До роботи в ньому долучились представники кафедри латинської мови та медичної термінології Харківського національного медичного університету, кафедра педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра дошкільної педагогіки і фахових методик Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,  магістранти спеціальності «Педагогіка вищої школи» національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Семінар було присвячено поширенню досвіду використання зазначених положень у викладацькій діяльності.

 

26 апреля 2021 года научно-педагогические работники кафедры физического воспитания и спорта Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца приняли участие в межкафедральном семинаре-практикуме «Использование активных методов обучения в системе профессиональной подготовки». К работе в нем присоединились представители кафедры латинского языка и медицинской терминологии Харьковского национального медицинского университета, кафедра педагогики Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, кафедра дошкольной педагогики и профессиональных методик Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, магистранты специальности «Педагогика высшей школы» национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Семинар был посвящен распространению опыта использования указанных положений в преподавательской деятельности.

(далее…)

Допомога студенту / Помощь студенту / Help for student

Уважаемые студенты!

 Студент 2 курса Асатуллаев Акмалжон (Узбекистан) перенес инсульт, сейчас госпитализирован и нуждается в операции. Его родители должны приехать 29.04.2021 года. Просим Вас оказать посильную финансовую помощь.

Спасибо Вам!

 

Молодежная организация факультета подготовки иностранных граждан

Инициативная группа:

Раимов Абдурашид (+380683108277)

Шоназаров Шерали (+380988374969)

Рузимов Азамат (+380997642325)

Інформація для нових студентів / Информация для новых студентов / Information for new students

ob_1a4267_attention-570x289

Інформація для нових студентів / Информация для новых студентов / Information for new students

Інформація для нових студентів (QR) / Информация для новых студентов (QR) / Information for new students (QR)

Вітаємо! / Поздравляем! Congratulations!

IMG-20190824-WA0000

Вітаємо доцента кафедри фізичного виховання та спорту Мкртічян Оксану Альбертівну з успішним захистом докторської дисертації!

Бажаємо їй міцного здоров’я та подальших успіхів!

 

Колектив факультету підготовки іноземних громадян