Харьков

Latest Posts

Чемпіонат Світу з військового двоборства / Чемпионат Мира по военному двоеборью / World Military Duel Championship

yzobrazhenye_viber_2021-11-22_11-29-51-219-1024x720

19 – 21 листопада 2021 року у місті Харкові відбувся Чемпіонат Світу з військового двоборства, в якому взяли участь студенти факультету підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
Вітаємо переможців та учасників змагань!

 

19 – 21 ноября 2021 года в Харькове состоялся Чемпионат Мира по военному двоеборью, в котором приняли участие студенты факультета подготовки иностранных граждан Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Поздравляем победителей и участников соревнований!

 

On November 19-21, 2021, the World Military Dueling Championship took place in Kharkiv, which was attended by students of the Faculty of Foreign Citizens Training of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. Congratulations to the winners and participants of the competition!

(далее…)

ВД2

Колектив факультету підготовки іноземних громадян висловлює співчуття рідним і близьким Ісаєвої Валентини Дмитрівни, яка передчасно пішла з життя…

Пам’ятаємо і сумуємо…

Царство небесне!

Візит випускника / Визит выпускника / Graduate visit

изображение_viber_2021-09-09_12-56-02-693 изображение_viber_2021-09-09_12-56-03-407

До нашого університету завітав випускник 1992 року з Марокко Каауші Ахмед. Він відзначив, що університет дав йому багато корисного, передусім навчив постійно вчитися і самовдосконалюватися. Зараз він є володарем бізнесу у штаті Флорида. Пан Ахмед був вражений розвитком матеріальної бази університету і відзначив досягнення Альма матер у науковій і навчальній сфері.

Наш университет посетил выпускник 1992 году из Марокко Каауши Ахмед. Он отметил, что университет дал ему много полезного, прежде всего научил постоянно учиться и самосовершенствоваться. Сейчас он является обладателем бизнеса в штате Флорида. Господин Ахмед был поражен развитием материальной базы университета и отметил достижения Альма матер в научной и учебной сфере.

Our university was visited by a graduate of 1992 from Morocco Kaaushi Ahmed. He noted that the university gave him a lot of useful things, first of all, taught him to constantly learn and improve himself. He now owns a business in Florida. Mr. Ahmed was impressed by the development of the material base of the university and noted the achievements of Alma Mater in the scientific and educational fields.

 

Телеграм канал факультету / Телеграм канал факультета / Faculty telegram channel

telegram

Шановні студенти!

Раді інформувати вас, що ми запускаємо телеграм канал для більш оперативного ознайомлення вас з новинами!

Приєднуйтесь!

Ми хочемо, щоб умови вашого навчання були для вас максимально комфортними!

Бережіть ваше здоров’я і ефективно використовуйте час!

 

Уважаемые студенты!

Рады информировать вас, что мы запускаем телеграм канал для более оперативного ознакомления вас с новостями!

Присоединяйтесь!

Мы хотим, чтобы условия вашего обучения были для вас максимально комфортными!

Берегите ваше здоровье и эффективно используйте время!

 

Dear students!

We are glad to inform you that we are launching a telegram channel to get you up to speed with the news!

Join us!

We want your learning environment to be as comfortable as possible!

Take care of your health and use your time effectively!

 

Розклад занять / Расписание занятий / Timetable

Важлива інформація

Шановні студенти!
Інформуємо Вас що з 01.09.2021 року навчання відбувається згідно з розкладом занять. Зміни у розкладі можуть відбуватися у зв’язку з об’єктивними причинами, пов’язаними з дотриманням карантинних обмежень. Просимо Вас постійно моніторити розклад занять і отримувати інформацію з офіційних інформаційних ресурсів університету і факультету.   

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас что с 01.09.2021 года обучения происходит согласно расписанию занятий. Изменения в расписании могут происходить в связи с объективными причинами, связанными с соблюдением карантинных ограничений. Просим Вас постоянно мониторить расписание занятий и получать информацию из официальных информационных ресурсов университета и факультета.

Будьте внимательны!

 

Dear students!
We would like to inform you that from 01.09.2021 the training takes place according to the class schedule. Changes in the schedule may occur due to objective reasons related to compliance with quarantine restrictions. We ask you to constantly monitor the class schedule and receive information from the official information resources of the university and faculty.

Be carefull!

 

Графік другої перездачі іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / График второй пересдачи экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The schedule of second retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year

Важлива інформація

 

Шановні студенти!

Інформуємо Вас про графік другої перездачі іспитів літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року.

1 курс       2 курс        3 курс       магістри       весняний набір

Для участі в перездачі іспитів Ви повинні мати допуск (35 балів).Якщо балів недостатньо, до дня проведення перездачі іспиту Вам необхідно зв’язатися з викладачем і отримати допуск. У день перездачі Ви повинні будете працювати на сайті ПНС.

Якщо є необхідність в доступі до комп’ютера та інтернета Ви можете заздалегідь (до зазначеного в розкладі часу) прийти в університет і будете забезпечені необхідними технічними засобами. Результати іспиту можна буде перевірити  в деканаті (кімната 6).

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас о графике второй пересдачи экзаменов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.

1 курс         2 курс          3 курс      магистры         весенний набор

Для участия в пересдаче экзаменов Вы должны иметь допуск (35 баллов). Если баллов недостаточно, до дня проведения пересдачи экзамена Вам необходимо связаться с преподавателем и получить допуск. В день пересдачи Вы должны будете работать на сайте ПНС.

Если есть необходимость в доступе к компьютеру и интернету Вы можете заранее (до указанного в расписании времени) прийти в университет и будете обеспечены необходимыми техническими средствами. Результаты экзамена можно будет проверить в деканате (комната 6).

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We would like to inform you about the schedule of retake exams for the summer examination session of the 2020/2021 academic year.

1 course         2 course            3 course         masters                  spring recruitment

To participate in retaking exams, you must have admission (35 points). If the points are not enough, before the day of the retake of the exam, you need to contact the teacher and get admission. On the day of retake, you will have to work on the PNS website.

If there is a need for access to a computer and the Internet, You can come to the university in advance (before the time indicated in the schedule) and you will be provided with the necessary technical means. The exam results can be checked at the dean’s office (room 6).

Be careful!